11 juni 2014

Door Luis

De kleineondernemersregeling

Voor startende ondernemers bestaat er de zogenaamde kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kun je als zzp’er, freelancer of startende ondernemer in aanmerking komen voor belastingvermindering als u minder dan € 1.883 per jaar aan BTW moet betalen.

Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling, te weten:

 - Je onderneming is een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of maatschap

- Na aftrek van voorbelasting moet er in een jaar minder dan € 1.883 aan BTW worden betaald

- Je bedrijf is in Nederland gevestigd

- Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW. Zie dit artikel van Chimply over de administratieve verplichtingen voor de BTW voor zzp’ers. 

Administratieve verplichtingen voor zzp'ers

 

 


comments powered by Disqus